غلطک کوپاژ

غلطک کوپاژ


از دسته
غلطک

نام محصول
غلطک کوپاژ

توضیحات
غلطک کوپاژ ساخت کشور کره میباشد و مناسب برای راه سازی،ساخت زمین چمن و پارکینگ ها می باشد.