ویبره بدنه ایتال ویبراس مدل MVSI

ویبره بدنه ایتال ویبراس مدل MVSI


از دسته
ویبره بدنه

نام محصول
ویبره بدنه ایتال ویبراس مدل MVSI

توضیحات
ویبره بدنه ایتال ویبراس مدل MVSI تکفاز و سه فاز 2 پل 3000/3600 دور ویبره بدنه ایتال ویبراس مدل MVSI تکفاز و سه فاز 8 پل 750/900دور<