کاتر آسفالتبر میکاسا MCD-RY14

کاتر آسفالتبر میکاسا MCD-RY14


از دسته
کاتر آسفالتبر

نام محصول
کاتر آسفالتبر میکاسا MCD-RY14

توضیحات
کاتر آسفالتبر میکاسا MCD-RY14 ساخت ژاپن می باشد.اطلاعات بیشتر
09121099139 | 02166130969
برای خرید تماس بگیرید

مشخصات فنی


- سرعت
142 کیلوگرم وزن
14 اینچ حداکثر ایجاد برش
سوبارو موتور
9 اسب توان موتور
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3