شیلنگ ویبراتور برقی تروول

شیلنگ ویبراتور برقی تروول


از دسته
شیلنگ ویبراتور برقی

نام محصول
شیلنگ ویبراتور برقی تروول

توضیحات
شیلنگ ویبراتور برقی تروول ساخت کشور بلژیک میباشد، این