بررسی انواع بلوک

2/19/2018 8:00:55 PM

بررسی انواع بلوک ، از بلوک به عنوان قالب دایمی برای قالب بندی گونه‌های جان تیربررسی انواع بلوک ، از بلوک به عنوان قالب دایمی برای قالب بندی گونه‌های جان تیر T و همچنین قالب زیرین بتن پوششی درجا، استفاده می‌شود. قسمت زیرین بلوک برای تامین سطح صافی برای انجام نازک کاری و لبه‌های داخلی بلوک برای تقویت ایستایی مقطع بلوک، تعبیه می‌شود. T  و همچنین قالب زیرین بتن پوششی درجا، استفاده می‌شود. قسمت زیرین بلوک برای تامین سطح صافی برای انجام نازک کاری و لبه‌های داخلی بلوک برای تقویت ایستایی مقطع بلوک، تعبیه می‌شود.

مقاومت بلوک‌ها در محاسبات ایستایی سقف، منظور نمی‌شود و همواره به عنوان قالب‌های دایمی و مصالح پر کننده محسوب می‌شوند. با این وجود ‌بلوک‌ها باید قادر به تحمل ضربه‌های ناشی از حمل و نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان بتن ریزی باشند.

بلوک‌ها از مواد مختلفی مانند بتن‌، سفال، یونولیت و … تولید می‌شوند. ‌به طور کلی مواد تشکیل دهنده آنها نباید روی بتن اثر شیمیایی داشته باشد. وزن یک بلوک کامل تقریباً ۷ کیلوگرم است.

 

 

انواع بلوک‌ها

برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه‌ها از بلوک استفاده می‌شود. این بلوک‌ها توخالی بوده و جنس آنها از نوع بتن، سفال و حتی پلی استایرن کند سوز می‌تواند باشد. سطح زیرین بلوک‌ها به منظور انجام نازک کاری مناسب صاف بوده و بلوک باید بتواند وزن سرباره‌های عادی مانند عبور افراد را تحمل نماید. البته بلوک‌ها در محاسبات مقاومت سقف به حاسب نمی‌آیند.

در انتخاب بلوک‌های سیمانی و سفالی به موارد زیر توجه شود. بررسی انواع بلوک

 • جنس بلو‌ک‌ها بر روی بتن اثر شیمیایی نداشته باشد.
 • ارتفاع بلوک‌ها تابعی از ارتفاعی کل سقف است. عرض بلوک‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر است.
 • وزن بلوک‌های سفالی هر عدد ۷ کیلوگرم و وزن بلوک‌های بتنی بین ۱۱ تا ۱۷ کیلوگرم است. در انتخاب وزن باید به کاتالوگ‌ها‌ی کارخانه سازنده توجه شود.
 • ضخامت جدارهای عمودی و افقی بلوک بتنی از ۱۵ میلیمتر کمتر نباشد.
 • حداقل محل نشیمنگاه بلوک ۱۷/۵ میلیمتر است.
 • بلوک‌های سفالی عاری از ترک و دانه‌های آهکی بوده و رنگ آنها کاملاً یکنواخت باشد. سطح بلوک کاملاً صاف و عاری از خمیدگی باشد و سطح خارجی بلوک جهت نازک کاری شیاردار است.
 • ضخامت جدارهای عمودی و افقی بلوک سفالی از ۸ میلیمتر نباشد جذب آب بلوک بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.

بلوک سیمانی

به قطعاتی گفته می‌شوند که معمولاً برای ساخت ساختمان‌ها یا دیوارها یا سقف‌ها کاربر دارند. بلوک‌های سیمانی در اندازه‌ها و ابعاد و با مصالح متفاوتی بسته به نیاز ساخته می‌شوند البته در سال‌های اخیر آنها را در اندازه‌های استاندارد با ضخامت‌های استاندارد می‌سازند.

 

بلوک‌های پلی استایرن

در انتخاب بلوک‌های پلی استایرن به موارد زیر توجه شود. بررسی انواع بلوک

 • تنها استفاده از انواع کند سوز شده بلوک پلی استایرن مجاز است.
 • برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هر گونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود.
 • پوشش گچ، پوشش‌های محافظ پایه گچ، ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل ۱/۵ سانتیمتر باید به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه‌ای مهار شده باشد.
 • اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی اعم از معمولی یا دارای انواع شیار، به تنهایی و بدن استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه‌ها، نظیر سیستم رابیتس استفاده شود.
 • حداقل مقاومت بلوک‌های تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر ۳۰ سانتیمتر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر ۷ سانتیمتر در وسط بلوک اعمال شود.
 • عرض لبه نشیمن بلوک‌ها در محل قاعده باید ۲۷ میلیمتر باشد.
 • رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع ۵ و قاعده ۵ سانتیمتر الزامی است.

بازگشت به صفحه تمامی پست ها