نکاتی درباره ی مقاوم سازی لوله‌های بتنی

2/15/2018 3:10:01 PM

نکاتی درباره ی مقاوم سازی لوله‌های بتنی ، بدون شك امروزه مساله خوردگی لوله‌های بتنی فاضلاب و راه‌های جلوگیری از آن‌، یكی از مهمترین دغدغه‌های مهندسین صنعت آب و فاضلاب است. انتخاب یك پوشش مناسب و مقاوم و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه، نیازمند تحقیق و كار كارشناسی دقیق است. انتخاب یك پوشش مناسب می‌تواند عمر شبكه‌های فاضلاب را افزایش دهد و از خسارت زیادی ناشی از خوردگی جلوگیری نماید.

در لوله‌های انتقال فاضلاب ساخته شده از بتن، آهن یا فولاد، اسید سولفوریك تولید شده می‌تواند لوله‌های فاضلاب را در نقاط مختلف بویژه در تاج لوله مورد حمله قرار داده یا آن را تخریب نماید. این پدیده در اثر گرما و نیز در مواردی كه شیب خط انتقال كم باشد باعث تشدید خوردگی شده و اثر تخریبی آن افزایش می‌یابد.

خسارت زیادی ناشی از این عوامل در نقاط مختلف جهان بویژه در سواحل گرم بوجود آمده است، یادآوری می‌شود كه عمده‌ترین عامل پیدایش بو و خوردگی در سیستم‌های فاضلابی تركیبات گوگرد است كه متاسفانه به میزان قابل توجهی در فاضلاب‌ها به علت تخلیه فاضلاب‌های صنعتی در تاسیسات فاضلابی و یا در اثر فعل و انفعالات بیولوژیكی و تغییراتی كه در اثر این فعل و انفعالات در تركیبات گوگرد موجود در فاضلاب نظیر سولفات بوجود می‌آید دیده می‌شود، متاسفانه این تركیبات نه تنها در پیدایش بو و خوردگی تاسیسات فاضلابی موثرند  بلكه در صورت تخلیه از طریق فاضلاب به محیط زیست ا‌ثرات جبران ناپذیری مثل از بین رفتن موجودات آبی بوجود خواهندآورد. علت تاكید در اثرات زیان آور تركیبات گوگرد و بررسی نحوه‌ی تشكیل و خوردگی‌های حاصل از این عوامل این است كه تركیبات گوگرد مهمترین و عملاً بیشترین خسارات خوردگی را به تاسیسات فاضلابی وارد می‌نماید.

و در مواردی بوی حاصل از پیدایش بعضی از این تركیبات در تصفیه خانه‌ها و شبكه‌های فاضلابی غیرقابل تحمل است و بشدت سلامت پرسنل بهره بردار و نگهداری كننده از تاسیسات فاضلابی را به مخاطره می‌اندازد.

آسیب دیدگی‌های بتن مسلح

نفوذپذیری بتن

نکاتی درباره ی مقاوم سازی لوله‌های بتنی و نفوذپذیری یكی از عواملی است كه برای مقاومت و دوا‌م بتن در برابر عوامل تخریبی موثر است زیرا همانطور كه می‌دانیم تركیبات شیمیایی خارجی می‌توانند با نفوذ به داخل بتن و واكنش‌های شیمیایی بر روی خمیر سیمان و نیز بر روی آرماتورهای درون بتن اثر بگذارند. كم دوامی و گسیختگی بتن به عوامل مختلف و متعدد بستگی دارد، بنحوی كه علیرغم برخی از كیفیت‌های نامناسب ممكن است عملكرد یك یتن رضایت بخش باشد اما نفوذپذیری از پارامترهایی است كه می‌تواند به تنهایی سبب تخریب بتن شود. یکی از راه های هواگیری بتن استفاده از شیلنگ ویبراتور می باشد.

نفوذپذیری شامل نفوذ مایع یا گازها ازخارج به داخل یا از داخل به خارج بتن می‌شود، مثلاً نفوذ هیدرو كسید كلسیم از بتن به خارج از آن و با نفوذ آب به داخل بتن كه می‌تواند باعث بروز یخ زدگی و آسیب بتن شود. از جمله مواردی است كه نفوذپذیری بر آن موثر است‌. ضمن آنكه این پدیده بر خواص انتقال حرارت بتن نیز تاثیر می‌گذارد. عمدتاً نفوذپذیری خمیر سیمان بیشترین تاثیر را بر نفوذپذیری بتن دارد، لیكن در سنگدانه‌ها منافذی وجود دارد كه تشدید كننده این پدیده است.

 

 

انواع ترك و علل پیدایش آن

هنگامی كه كرنش‌های كششی در بتن از ظرفیت كرنش كششی آن تجاوز می‌كند ترك‌ها بروز می‌كنند. مكانیزم‌های متعددی كه باعث بروز كرنش‌ها میشوند.

‌ترك‌های ناشی از تغییر شكل‌ها

‌این عوامل فقط هنگامی باعث كرنش‌های كششی می‌شوند كه بتن محدود شده باشد. این محدودیت می‌تواند محلی باشد یا در یك محدوده بزرگ هنگامی كه جمع شدگی در یك عضو به دلیل اتصال به عضو دیگر محدود شده است‌. هنگامی كه یك سازه یا یك عضو سازه در مقابل تغییر شكل‌های اضافی مقاومت می‌كند تنش‌ها رخ داده و در نتیجه باعث بروز ترك میشوند و هر چه سازه بیشتر مفید باشد ترك‌ها بزرگتر خواهند بود.

‌ترك‌های ناشی از جمع شدگی پلاستیك و نشست پلاستیك

ترك‌های جمع شدگی پلاستیك (plastic shrinkage) اغلب در دال‌ها اتفاق می‌افتد و ترك‌های نشست پلاستیك یا اسلامپ كه در عضوهای عمیق ممكن است اتفاق بیفتد و هر دوی اینها با آب انداختن بتن همراه خواهد بود‌. جمع شدگی پلاستیك یكی از مشخصه‌های بتن تازه است كه بوسیله تنش‌های مویینگی در آب حفره‌ای بوجود می‌آید.

یك حالت مخصوص از ترك‌ها مربوط به ترك‌های نشست افقی است و هنگامی كه فواصل آرماتورها كم است ممكن است اتفاق بیفتد‌. این ترك‌ها باعث لایه لایه شدن در روی بالای فولادها میشوند. در موقیت‌های نامناسب پوشش كف نیز ممكن است لایه لایه شود كه این امر باعث كنده شدن پوشش میشود. مكانیزم خرابی در این حالت دارای ماهیت انبساطی شبیه یخ زدن در بتن و زنگ زدگی فولاد است كه می‌تواند باعث كنده شدن ناگهانی پوشش در قسمت‌های مهم سازه شود و در نتیجه استفاده از سازه را در معرض خطر قرار دهد.

نکاتی درباره ی مقاوم سازی لوله‌های بتنی

بازگشت به صفحه تمامی پست ها