ویبره بدنه چیست؟

2/11/2018 12:00:00 AM

ویبره بدنه چیست؟ ویبره بدنه دارای انواع مختلفی است که در صنایع مختلف برای برآورده ساختن نیاز های مختلف استفاده می شود. ویبره بدنه باید بر روی سینی های مخصوص آن قرار گیرد و به صورت دقیق نصب شود و بتن را ابتدا درون سینی مخصوص ویبره بدنه قرار دهید و  سپس ویبره بدنه را روشن کنید.

ویبره بدنه ها برای اطمینان از اینکه حباب های موجود در بتن آزاد شوند استفاده میشوند. این به این معنی است که بعد از استفاده از آن  بتن باقی مانده قویتر میشود و در پایان کار بتن به صورت کاملا صاف و صیقلی در می آید. این کاربرای ساخت و ساز امری ضروری است. فرکانس ارتعاشی که ویبره بدنه ایجاد میکند از 750 ارتعاش در دقیقه شروع می شود و تا 3000 ارتعاش در دقیقه موجود می باشد.

 

نحوه استفاده از ویبره بدنه

نحوه استفاده از ویبره بدنه بسیار مهم می باشد، ویبره بدنه باید بر روی سینی های مخصوص آن به صورت دقیق نصب شود و بتن را ابتدا درون سینی مخصوص ویبره بدنه قرار میدهیم و ویبره بدنه را روشن کنید پس از مدتی بتن هواگیری شده و بتن صیقلی بدست خواهد آمد. همچنین باید با پیچ و مهره به صورت محکم به سینی که روی آن قرار میگیرد متصل شود.

در بار اول استفاده از ویبره بدنه حدود چهار ساعت پس از استفاده باید اتصالات آن چک شود و پس ازاین هر هفته باید اتصالات بازبینی شود تا بازده کارکرد آن را حداکثر کرد.

 

یک ویبره بدنه به تنهایی ارتعاشاتی به صورت دایروی ایجاد میکند، اگر نیاز به ارتعاشات جهت دار دارید باید از دو یا چندین ویبره بدنه استفاده کنید

در هنگام استفاده از آن باید توجه داشته باشید که دمای آن بیشتر از 80 درجه سانتی گراد نشود جون در کارایی آن تاثیر خواهد داشت.

مشاهده انواع ویبره بدنه

 

بازگشت به صفحه تمامی پست ها