دستگاه اتوماتیک آرماتوربند (بندزن)

4/6/2018 12:00:00 AM

دستگاه اتوماتیک آرماتوربند (بندزن) ، دستگاه آرماتور بند میلگردهای فولادی (دستگاه بندزن) یک دستگاه اتوماتیک برای آرماتوربندی در سازه‌های بتن مسلح به شمار رفته و می‌تواند نقش موثری در افزایش سرعت آرماتوربندی ایفا نماید. از این دستگاه می‌توان برای آرماتور بندی و تولید قفسه‌های آرماتور ستون‌ها، تیرها و شبکه میلگردهای دال سقف یا شالوده استفاده نمود. دستگاه اتوماتیک آرماتوربند (بندزن)

سیم مورد استفاده برای آرماتوربندی در این دستگاه می‌تواند از نوع سیم فولادی معمولی‌، گالوانیزه یا سیم پلی استر باشد. اگر چه لازم است در مناطق با پتانسیل خوردگی شدید تنها از سیم آرماتوربندی پلی استر استفاده شود. میلگردهای با قطر ۱۰ الی ۳۲ میلیمتر را می‌توان با این دستگاه بند زد. مشروط بر آنکه حداکثر اختلاف نمره میلگردهای متقاطع در شبکه آرماتوربندی بیش از ۶ میلیمتر نباشد. این دستگاه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

 

الزامات دستگاه اتوماتیک آرماتوربند (بند زن)

استفاده از ماشین نیمه اتوماتیک برای آرماتوربندی سازه‌های بتن مسلح مجاز است.

حداقل قطر میلگرد مورد استفاده در این روش ۱۰ میلیمتر است.

حداکثر اختلاف نمره آرماتورهای متنقاطع در شبکه‌های آرماتوربندی با این شیوه نباید از ۳ نمره بیشتر باشد. دستگاه اتوماتیک آرماتوربند (بندزن)

سیم‌های آرماتوربندی قابل استفاده با این روش از نوع فولادی معمولی، گالوانیزه و نیز سیم پلی استر است.

در این روش رعایت تمامی ملاحظات و ضوابط مربوط به اجرای سازه‌های بتن آرمه، مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی است.

در مناطق با پتانسیل خوردگی شدید تنها استفاده از سیم آرماتوربندی نوع پلی استر مجاز است.

مشاهده انواع غلطک

مشاهده انواع کاتر آسفالتبر

مشاهده انواع شمشه ماله

بازگشت به صفحه تمامی پست ها