نکاتی که درباره طراحی تیرچه کرومیت باید بدانید

4/3/2018 12:00:00 AM

نکاتی که درباره طراحی تیرچه کرومیت باید بدانید ، طراحی تیرچه‌های فلزی جان باز (تیرچه کرومیت) در ترکیب با بتن، شامل ترکیب یکپارچه‌ای از تیرچه‌های فلزی خود ایستا با فواصل تقریباً یکسان و دال بتنی فوقانی است که به صورت تیر T شکل عمل می‌کند.

تیرچه‌های فولادی با جان باز

تیرچه‌های فولادی با جان باز، خرپاهای ویژه دو سر ساده‌ای هستند که برای توزیع یکنواخت بار سقف به تکیه گاه‌ها به کار می‌روند. در صورت به کار گیری تیرچه‌ها به صورت تیر طره‌ای، طراح باید جزییات اجرایی لازم را ارایه نموده و سازنده نیز باید محل و نوع آن را مشخص نماید.

منظور از ترکیب با بتن آن است که بال فوقانی و جان تیرچه‌ها در بتن محاط بوده و به صورت یکپارچه به عنوان یک مقطع مرکب T شکل بتن آرمه عمل می‌نماید. سقف‌های تیرچه‌های فولاد‌ی با جان‌ باز در ترکیب با بتن از اجزای اصلی به شرح زیر تشکیل می‌شوند.

 • تیرچه فولادی با جان باز
 • بلوک
 • میلگرد افت و حرارت
 • کلاف عرضی
 • بتن پوششی درجا

  مشخصات فنی ‌طراحی تیرچه‌های فلزی جان باز (تیرچه کرومیت)

  تیرچه فولاد‌ی با جان باز عضو پیش ساخته‌ای است که به صورت خرپاهای ویژه دو سر ساده اجرا می‌شود. تیرچه فولادی با جان باز در دو مرحله تحت بارگذاری قرار می‌گیرد.

  تیرچه فولاد‌ی با جان باز شامل بال تحتانی اعضای قطری و بال فوقاتی است.

  بال تحتانی

  بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته می‌شود به عنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده را تحمل می‌کند.

  اعضای قطری

  اعضای قطری تیرچه که معمولاً از میلگرد هستند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده تامین می‌نماید.نکاتی که درباره طراحی تیرچه کرومیت باید بدانید

  بال فوقانی

  بال فوقانی تیرچه از نبشی‌، تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار می‌گیرد.

  بلوک

  میلگرد افت و حرارت

  برای مقابله با تنش‌های ناشی از افت و تغییرات دما، میلگردهای افت و حرارت در جهت عمود بر تیرچه‌ها در قسمت بالایی سقف نصب می‌شوند. در شرایط محیطی ملایم، حداقل ضخامت پوشش بتنی روی این میلگردها باید ۲ سانتیمتر باشد. حداقل قطر میلگردهای افت و حرارت برای فولاد نرم ۵ میلیمتر و برای فولادهای نیمه سخت ۴ میلیمتر است. حداقل سطح مقطع این میلگردها نباید از ۰/۰۰۲ سطح مقطع دال بتنی کمتر باشد.

  فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت متوالی نباید از هیچ یک از مقادیر ۵ برابر ضخامت دال بتنی و ۳۰ سانتیمتر بیشتر شود.

  کلاف عرضی

  استفاده از کلاف عرضی در سقف الزامی است. کلاف عرضی شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلیمتر است. یک میلگرد روی بال تحتانی در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر تیرچه‌ها به آنها جوش می‌شود. عرض کلاف نباید کمتر از ۱۰ سانتیمتر اختیار شود. کلاف عرضی باید بال فوقانی تیرچه‌ها را در طول اجرا در مقابل تغییر شکل جانبی مهار نموده و تیرچه را در محل خود نگهداری کند. برای این منظور باید کلاف‌های عرضی در فواصل تقریباً مساوی اجرا شود به طور‌ی‌ که ضریب لاغری در جهت عمود بر طول تیرچه‌ها (جهت Y) از ۱۴۵ تجاوز ننماید.

  1. در مرحله اول باربری تیرچه هنگام حمل و نقل بار ناشی از وزن خود را ‌در زمان اجرای قالب‌ها و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه‌گاه‌های تیرچه تحمل می‌کند.
  2. در مرحله دوم باربری و پس از گرفتن بتن، مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن، تنش‌های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل می‌کند.
  • از بلوک‌های توخالی سفالی‌، بتنی ‌یا از انواع مصالح سبک مناسب برای پر کردن فضاهای خالی بین تیرچه‌ها و به عنوان قالب زیر‌ین بتن پوششی درجا استفاده می‌شود.
  • به علاوه قسمت زیرین بلوک معمولاً برای تامین سطحی صاف به منظور انجام نازک کاری و تیغه‌های داخل بلوک‌، برای تقویت ایستایی مقطع بلوک، طراحی و ساخته می‌شود.
  • بلوک‌ها در سقف‌های تیرچه و بلوک نقش سازه‌ای در تحمل بارهای وارد بر سقف ندارند، لیکن باید قادر به تحمل ضربه‌های ناشی از حمل و نقل متعارف و بارهای ناشی از عبور و مرور افراد در حین بتن ریزی باشند.
  • ارتفاع و طول بلوک‌ها تابع ضخامت کل سقف و فاصله تیرچه‌ها از یکدیگر هستند.
  • بلوک سفالی باید عاری از ترک و دانه‌های آهکی‌ بوده و به طور یکسان پخته شده باشد.
  • سطح بلوک سفالی باید صاف و عاری از انحنا و خمیدگی بوده‌، دارای لبه‌های تیز و مستقیم و بافت ریز و متراکم باشند. نکاتی که درباره طراحی تیرچه کرومیت باید بدانید
 •  

  انتهای کلاف عرضی باید هم در بالا و هم در پایین در محل برخورد به تیر فرعی مهار شوند. نکاتی که درباره طراحی تیرچه کرومیت باید بدانید

   

  بتن پوششی درجا

  بتن پوششی درجا قسمتی از تیر مرکب است که در محل تکیه گاه پس از جاگذاری تیرچه‌ها و بلوک‌های بتن ریزی می‌شود.‌ پس از حصول مقاومت لازم به کمک عضو کششی فولاد‌ی (تیرچه فولاد‌ی با جان باز) بار وارد بر سقف را تحمل می‌کند. ضخامت بتن پوششی بر اساس طول دهانه و بار وارده طرح و محاسبه می‌شود.

 

مشاهده انواع شیلنگ ویبراتور

مشاهده انواع موتور ویبره

مشاهده انواع ویبره بدنه

بازگشت به صفحه تمامی پست ها