ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار

3/31/2018 5:02:51 PM

ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار ، اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار جز سیستم‌های متداول در کشور است. هر چند بهره گیری از این سیستم باعث افزایش سرعت ساخت و کاهش حجم عملیات قالب بندی می‌شود.

ولی بنا به نوع قالب انتخابی اجرای نما همچنان به عنوان یک روند زمانبر محسوب می‌شود. تخته‌های سیمانی از جمله پوشش‌های دیواری هستند که مورد تایید مرکز بوده و امکان استفاده از آن‌ها در حیطه الزامات مربوط محاز شناخته شده است. استفاده از این تخته‌ها به عنوان قالب‌های ماندگار‌، با توجه به مقاومت و دوام آنها می‌تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکل نماسازی باشد. بدین منظور روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار با قالب‌هایی از جنس صفحات سیمانی در این مرکز بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

نکته دیگری که در خصوص این روش اجرایی حائز اهمیت است این است که امکان تهیه یک دیوار باربر با مقطع یکپارچه مستطیلی و نه به صورت مجوف، همانند روش‌های قالب عایق ماندگار بلوکی و پانلی، را فراهم می‌سازد. تنها محدودیت این روش این است که نیاز به دقت بالا در هنگام قالب بندی دارد تا از به وجود آمدن هر گونه بار اضافی که  بیش از توان بیشینه صفحات باشد، جلوگیری به عمل آورد. ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار .

 

 

الزامات روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار از جنس صفحات سیمانی

 • سیستم سازه‌ای حاصل از این روش اجرا به عنوان سیستم سازه‌ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح محسوب می‌شود. در صورتی که ضوابط شکل پذیری بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ و مبحث ۹ مقررات ملی ایران، رعایت نشود و با استناد به مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان کاربرد این سیستم صر‌فاً در مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان‌های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز است. بدیهی است در صورتی که ضوابط شکل پذیری رعایت شود، ضمن رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، ‌۵۰ متر از تراز پایه است.
 • بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه‌ای حاصل از این روش به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گیرد.
 • طرح سازه‌ای سیستم حاصل از این روش باید بر اساس مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان یا آیین نامه ACI318-05 و ویرایش‌های بعد از آن صورت گیرد.
 • ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.
 • بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه‌ای یا حداقل مقاومت ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی ۲۰ میلیمتر باشد.
 • مشخصات تمامی مصالح مصرفی مربوط به اجزا قالب بندی ماندگار باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آیین نامه‌های ملی یا معتبر بین المللی باشد.
 • بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده رعایت ضوابط زیر برای صفحات سیمانی حاوی تراشه‌های چوب الزامی است.
 • رعایت الزامات زیست محیطی در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی است.
 • رعایت استانداردهای زیر در ساخت تخته‌های سیمانی حاوی تراشه‌ها چوب الزامی است.
 • ویژگی‌ها و آزمون‌های تعیین وزن واحد حجمی به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 323. ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار 
 • ویژگی‌های و آزمون  تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 310
 • ویژگی‌ها و آزمون تعیین مقاومت کششی ناشی از بار عمود بر سطح به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 319
 • ویژگی‌ها و آزمون تعیین مقاومت خشمی بعد از آزمایشات چرخه ای به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 321
 • ویژگی‌ها و آزمون تعیین تورم در ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 317
 • ویژگی‌ها و آ›مون تعیین میزان رطوبت به ترتیب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 322
 • تعیین پایداری بیولوژیکی بر اساس BS EN 335-3
 • ویژگی‌ها و آزمون تعیین محدوده مجاز مشخصات ابعادی به ترتیب بر اساس BS EN 634-1 و BS EN 324-1
 • تعیین ضریب هدایت حرارتی بر اساس BS EN 12664
 • تعیین ضریب انبساط حرارتی بر اساس BS EN 51045
 • آزمون‌های رفتار در برابر حریق بر اساس DIN EN 13823
 • تعیین پایداری ابعادی بر اساس BS EN 318
 • آزمون رفتار در برابر صوت بر اساس BS EN 13986
 • آزمون عبور بخار آب بر اساس BS EN 12572
 • در اجرای تمامی اتصالات شامل زیرسازی‌، نصب تخته‌های سیمانی به زیرسازی به ساختمان باید از پیچ یا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات ملی ساختمان استفاده شود.
 • درز انبساط بین تخته سیمانی در فواصل مشخص و به میزان معین بر مبنای تغییر شکل‌های ناشی از تنش‌های حرارتی‌، باید به نحو صحیح تعبیه شود.
 • درز بین تخته‌های سیمانی باید با مواد و مصالخ مناسب مانند ورق‌های لاستیکی یا آلومینومی یا..، پوشانده شود و بر روی پیچ‌ها یا پرچ‌ها باید پس از پوشش دادن با ملات مناسب سنباده کاری و رنگ آمیز شود.
 • رنگ آمیزی تخته‌های سیمانی نما در هر دو وجه الزامی است. رنگ‌های مورد استفاده باید مقاوم در برابر شرایط جوی و محیط‌های قلیایی باشد.
 • این تخته‌ها باید برای مقاومت در برابر بارهای وارده حین بتن ریزی، طراحی و ضوابط مندرج در آیین نامه  را ACI347-01 را برآورده سازد.
 • مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف با توجه به تعداد طبقات‌، نوع و جزییات دیوار بتنی مطابق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق‌. الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق تامین شود.
 • تمامی مقررات ساختمانی و مقررات محافظت در برابر آتش باید به تناسب و بر اساس مقررات موجود در کشور رعایت شود.
 • لازم است تمهیدات لازم به منظور تامین صدابندی مورد انتظار به خصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از روش‌های توصیه شده در مقررات ملی ایران انجام شود.
 • تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیطهای خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط‌ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان الزامی است.
 • در تمامی مراحل تولید و اجرا مسئولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی است.
 • رعایت تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه‌های ملی در استفاده از ایم سیستم الزامی است.
 • اخذ گواهی نامه فنی برای صفحات چوب سیمانی پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

مشاهده انواع شیلنگ ویبراتور

مشاهده انواع میکسر (بتونییر)

بازگشت به صفحه تمامی پست ها